Fortrydelsesret, åbent køb, retur og garanti

Fortrydelsesret

For kunder, der handler på afstand, f.eks. via virksomhedens hjemmeside eller telefonisk, finder loven (2005:59) om fjernaftaler og aftaler uden for erhvervslokaler anvendelse. Dette betyder, at du ved fjernhandel har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Hos Frishop tilbyder vi også 30 dages åbent køb, læs mere under overskriften "Åbent køb". Uanset om du vælger at benytte dig af fortrydelsesretten eller åbent køb, er du som kunde ansvarlig for returfragten.

Fortrydelsesfristen regnes fra dagen efter, at du har modtaget din vare. Hvis sidste dag i fortrydelsesfristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, kan du også fortryde dit køb den efterfølgende hverdag. Hvis du har købt flere varer eller en vare bestående af flere dele, regnes fortrydelsesfristen fra den dag, du modtager den sidste vare eller den sidste del af varen. Er der tale om regelmæssig levering af varer over en vis periode, regnes fortrydelsesfristen dog fra du modtager første levering. Hvis det er en ydelse, der er købt, og du accepterer, at ydelsen begynder at blive udført inden for 14 dage, accepterer du, at der ikke er fortrydelsesret, når ydelsen er gennemført.

Du har ret til at undersøge det produkt, du har købt, inden du returnerer det. For at udføre en sådan undersøgelse har du ret til at håndtere varen i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå dens egenskaber eller funktion. Du kan med andre ord teste, om produktet virker, men ikke bruge det til normal brug og derefter returnere det. Læs mere herom under overskriften 'Afskrivninger'. Vær opmærksom på, at eftersynsretten ikke kan anvendes på varer, der falder ind under § 11, nr. 4, i lov (2005:59) om aftaler om fjernsalg og aftaler uden for forretningssted. Eksempler på dette er visse maskiner og batterier.

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal du give os skriftlig besked senest 14 dage efter du har modtaget varen, når du har modtaget skriftlig godkendelse fra os, skal du udfylde vores returdokument og returnerer produktet med en speditør efter eget valg til Hylte Jakt & Lantman, Hantverksgatan 15, 314 34 Hyltebruk, Sverige.

Oplysninger om fortrydelsesretten og standardformularen til at udøve fortrydelsesretten findes også på Konsumentverkets hjemmeside

Hvis du fortryder dit køb inden for fortrydelsesfristen, som er angivet ovenfor, vil tilbagebetalingen ske uden unødig forsinkelse, senest 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har meddelt os, at du ønsker at fortryde kontrakten (at udnytte din fortrydelsesret). Refusionen indebærer, at vi tilbagebetaler de betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger i forbindelse med levering fra vores lager, men ikke returfragt.

Hvis det er muligt, sker tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du brugte ved købet, medmindre du udtrykkeligt har aftalt en anden metode med os. Selve tilbagebetalingen sker uden beregning. Hvis Walley mangler nogen oplysninger, vil de kontakte dig via e-mail for at fuldføre krediteringen.

Åbent køb og bytte af produkt

Vi tilbyder åbent køb i 30 fra den dag du modtog varen efter følgende betingelser - ubrugt vare og ubeskadiget original emballage. Ønsker du at benytte dig af åbent køb, så send varen godt pakket retur sammen med en udfyldt returseddel og angiv at du ønsker at bruge åbent køb. Som kunde er du ansvarlig for returfragten. Vi refunderer hele værdien af produktet til dig, når produktet er returneret ubeskadiget. Hvis den originale emballage er beskadiget eller tapet, fradrages 20%. Ved eventuelle skader på varen foretages der en individuel vurdering. Kunden er ansvarlig for skader, der måtte opstå under transporten ved returnering. Det er vigtigt, at du straks ved modtagelse af produktet tjekker, at det matcher din ordre og lever op til dine forventninger. Vi kan ikke acceptere et brugt produkt som retur.

Bemærk, at returnering af dele i en pakke medfører den almindelige kampagnepris for de resterende varer i pakken.

Hvis du ønsker at ændre størrelse eller produkt, skal du afgive en ny ordre. Du betaler for varerne som normalt og krediteres derefter din oprindelige ordre, når vi har modtaget og bekræftet din returpakke.

Udfyld venligst følgende returseddel ved returnering: Returdokument

Returadressen er: Hylte Jakt & Lantman, Hantverksgatan 15, 314 34 Hyltebruk, Sverige

Hvordan returnerer jeg varer?

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, bedes du returnere varen i dens originale emballage, komplet med emballage og medfølgende dokumentation. Bemærk, at vi ikke kan håndtere en returnering uden en medfølgende returseddel. Klik her for at downloade returseddel.

Returadressen er: Hylte Jakt & Lantman, Hantverksgatan 15, 314 34 Hyltebruk, Sverige

Returforsendelse

Bruger du som kunde din fortrydelsesret eller åbent køb, er du selv ansvarlig for fragtomkostningerne, når du sender varen retur. Vi beder dig om at håndtere og pakke varerne omhyggeligt inden transport og overholde vores instruktioner vedrørende emballage og krav til vedlagte returseddel. Pak varen så godt ind, at den ikke kan blive beskadiget under transporten, og vær forsigtig, indtil du afleverer varen til transportøren. Glem ikke at modtage en leveringskvittering fra transportfirmaet og gem denne indtil varen er ankommet til Frishops lager og du har fået godkendelse fra os! Du kan vælge at returnere med en hvilken som helst fragtmand eller alternativt bruge vores forsendelsesaftale, og forsendelsesomkostningerne vil blive trukket fra din kredit. Se nedenstående tabel:

  • Pakke til ombud 79 kr (eksempel motorsav, tøj)
  • Anden transport/special palle - Kontakt os for pris (eksempel drivhus, havetraktor, rydningssav)

Nogle undtagelser kan forekomme. Hvis du ønsker at bruge vores forsendelsesaftale, bedes du kontakte vores kundeservice på mail@frishop.dk for en fragtseddel og prisoplysninger.

Afskrivning

Ved den tilbagebetaling, vi foretager, når du benytter din fortrydelsesret, forbeholder vi os retten til at trække en værdi, der svarer til værdiforringelsen af den vare, du returnerer. Dette kan inkludere øgede leveringsomkostninger som følge af dit valg af leveringsmetode og varens værdiforringelse på grund af håndtering i større omfang, end det var nødvendigt for at fastslå dens egenskaber eller funktion. Derudover kan vi modregne en forholdsmæssig andel af prisen for en ydelse, der er delvist udført, før du udnyttede fortrydelsesretten, hvis du udtrykkeligt anmodede om, at ydelsen blev udført i fortrydelsesperioden.

Fremstilling og forbrugsvarer

Varer og produkter, der er specialfremstillet efter dine ønsker som kunde, er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Dette gælder for produkter, der er fremstillet eller væsentligt ændret efter forbrugerens særlige anvisninger, eller som på anden måde får et tydeligt personligt præg. Eksempler inkluderer produkter, der er fremstillet på bestilling og tilpasses kunden. Fortrydelsesretten gælder heller ikke for varer, der hurtigt kan forringe sig eller blive for gamle.

Reklamation

Hvis en vare du har købt er fejlagtig, har du ret til at klage over produktet ved først at kontakte kundeservice på mail@frishop.dk. Som forbruger har du altid ret til at reklamere din vare efter forbrugerkøbeloven. Du skal reklamere hurtigst muligt efter du har opdaget fejlen, dog senest tre år efter du har modtaget varen.

Ved fejl menes oprindelig fejl ved varen, der allerede var til stede, da du modtog den, at varen ikke svarer til beskrivelsen, at den ikke kan bruges til det, den er beregnet til, at den ikke svarer til det, du som køber. med rimelighed kunne forvente, eller at den ikke er ledsaget af instruktioner, der er nødvendige for, for eksempel installation, pleje og brug. Fejl betyder dog ikke forringelse af produktet som følge af en ulykke, forsømmelse, forkert eller manglende service, forkert brændstof, forkert montering eller unormal brug. Reklamationsretten omfatter heller ikke almindelig slitage og forbrugsvarer som knive, bælter mv.

Camola ApS kan alt efter omstændighederne og hvilken form for fejl, der opdages på produktet, tilbyde levering af et erstatningsprodukt, afhjælpende foranstaltninger i form af fx reparation eller prisnedslag. I nogle ekstraordinære tilfælde kan du også have ret til at fortryde købet, hvis fejlen er af væsentlig betydning for dig som køber, og hvis andre foranstaltninger ikke er egnede.

Garanti

Som forhandler forholder Camola ApS sig til eventuelle produktgarantier, der er gældende hos producenterne af de produkter, vi sælger. Du kan finde garantiperioden for et specifikt produkt på dets produktside. Det er vigtigt at huske, at garantiperioden kan være kortere, hvis du køber produktet som virksomhed og dermed bruger det til professionelle formål.

Nogle varer, såsom havemaskiner, repareres enten af Frishop.dk eller et andet autoriseret serviceværksted for det respektive mærke, hvis der opstår en fejl. For at få udført service skal produktet sendes eller afleveres på et autoriseret serviceværksted. Kontakt venligst kundeservice for at finde ud af, hvilket værksted der skal benyttes. Reparationer i garantiperioden er gratis. Hvis fejlen ikke er dækket af garantien, vil der være yderligere omkostninger til undersøgelse, eventuel forsendelse eller levering samt reparation. Ombytning eller reparation af varer medfører ikke en forlængelse eller en ny garantiperiode.

  1. Garantien regnes fra købsdatoen, medmindre andet er angivet. Garantien gælder kun, hvis du har returneret produktet til os på Mknorth eller til et andet autoriseret værksted for produktets mærke.
  2. Garantien dækker fabrikationsfejl og inkluderer nye reservedele, eventuel forsendelse og arbejdsløn.li]
  3. Garantien dækker ikke sliddele (såsom bælter, kæder osv.), håndteringsfejl, frostskader på højtryksrensere og vandingsudstyr, forkert tilslutning, forkert brændstof, manglende vedligeholdelse, ridser og mindre skader, lynnedslag, tyveri, brand eller andre årsager fra ydre påvirkninger osv.
  4. Hvis produktet har et serienummer, gælder garantien kun, hvis produktets serienummer stadig er synligt.
  5. Hvis undersøgelsen viser, at der er tale om en fejl, der ikke er dækket af garantien, eller at der ikke er nogen fejl ved produktet, vil du blive opkrævet returfragtomkostninger og eventuelt fejlfindingsgebyr.

Virksomhed

Bestiller du på Frishop.dk som erhvervsdrivende, gælder købeloven.

Force majeure

Camola ApS er ikke forpligtet til at opfylde købsaftaler i tilfælde, hvor en ekstraordinær og uforudsigelig begivenhed eller omstændighed uden for vores kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været forhindret, medfører, at købet, leveringen eller andre forpligtelser ikke kan opfyldes. Det samme gælder, hvis en sådan omstændighed væsentligt vanskeliggør eller væsentligt forhindrer opfyldelsen af en forpligtelse. I disse tilfælde har både du som forbruger og Camola ApS ret til at hæve den berørte købsaftale.

Spørgsmål, klager eller tvister

Tvister skal Tvister bør primært løses i mindelighed efter drøftelse med vores kundeservice. Hvis tvisten fortsætter, benytter vi alternativ tvistbilæggelse og følger afgørelser fra alternative tvistbilæggelsesorganer. I Sverige kan du kontakte Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ved at sende et brev til Box 174, 101 23 Stockholm eller lave en digital anmeldelse på ARN's hjemmeside www.arn.se. Du har også mulighed for at klage via EU's onlineplatform til tvistbilæggelse.