Borup skole-tavlelak i sort. Dåse med 3/8 liter
Borup

Borup skole-tavlelak i sort. Dåse med 3/8 liter

109 kr
Netlager - På lager
Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 104000520
Når du anvender den sorte tavlelak på en galt overflade, foreksempel døre eller skabslåger med mere, kan du bruge blødt kridt til at skrive på den behandlede overflade. (Bløde kridttyper smitter af på hænderne).

Størrelse: 3/8 liter, svarende til 375 ml.

OBS! Dette produkt er sikkerhedsmærket

Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.