/ Borup pejse-mørtel. Spand med 7 kg
Borup pejse-mørtel. Spand med 7 kg
Udgået af vores sortiment
Borup

Borup pejse-mørtel. Spand med 7 kg

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 153237005
Pejse-mørtel fra Borup er en varmefast mørtel, der egner sig til opmuring af en pejs. Borup anbefaler, at du ikke blander mere mørtel, end du kan nå at bruge på en 20 til 30 minutter.

Vægt: 7 kg.

OBS! Dette produkt er sikkerhedsmærket

Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.