Borup slemmet kridt. Dunk med 550 gram
FRI-NAV_3762085__201_37620851.jpg
Borup slemmet kridt. Dunk med 550 gram
FRI-NAV_3762085__201_37620851.jpg
Borup slemmet kridt. Dunk med 550 gram
FRI-NAV_3762085__201_37620851.jpg
Udgået af vores sortiment
Borup

Borup slemmet kridt. Dunk med 550 gram

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 153177001

Borup slemmet kridt er en finkornet gråhvid kalksten fra danske kridtbrud. Du kan benytte kridtet som skyggekridt i drivhuse for at holde lyset ude. Slemmet kridt kan også bruges til opkridtning af græsplæner f.eks. på sportspladser.

Borup slemmet kridt røres op med vand alt efter hvor tyk en 'grød', du ønsker at arbejde med.

OBS! Dette produkt er sikkerhedsmærket

Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.