Borup pulverfarve i Oxydsort 6308.pose med 25 kg.
Udgået af vores sortiment
Borup

Borup pulverfarve i Oxydsort 6308.pose med 25 kg.

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 300570250
Oxyd pulverfarve fra Borup kan anvendes som farvestof til blandt andet cement, kalk, trætjære, fugemørtel, limfarve. Pulveret kommer i frie farvevarianter: brun, gul, sort og rød.

Farve: Sort
Størrelse: 25 kilogram.

OBS! Dette produkt er sikkerhedsmærket

Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P261 Undgå indånding af pulver.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.