Borup pulverfarve i Oxydgul 6013.Spand med 20 kg.
Udgået af vores sortiment
Borup

Borup pulverfarve i Oxydgul 6013.Spand med 20 kg.

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 300320250
Oxyd pulverfarve fra Borup kan anvendes som farvestof til blandt andet cement, kalk, trætjære, fugemørtel, limfarve. Pulveret kommer i frie farvevarianter: brun, gul, sort og rød.

Farve: Gul
Størrelse: 20 kilogram.

OBS! Dette produkt er sikkerhedsmærket

Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P261 Undgå indånding af pulver.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.